Kontaktní formulář

Potřebujete poradit s návrhem řešení?

Nevíte zda je řešení právě pro Vás?

Napište nám na: [email protected],

nebo nám rovnou zavolejte: +420 604 328 109


Kontaktovat nás můžete také vyplněním jednoduchého formuláře.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je CCR Infinitum s.r.o., IČ: 5995027, se sídlem Elišky Krásnohorské 1298/4, T36 01 Havířov - Podlesí, zapsaná do obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 70214.

CCR Infinitum s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

CCR Infinitum s.r.o. nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, IČ, adresa.

Zdroje a účel zpracování

CCR Infinitums.r.o. získává osobní údaje přímo od subjektů údajů z důvodů:

Jméno, příjmení, e-mail a telefon je získán prostřednictvím poptávkového formuláře a objednávky. Zpracování osobních údajů se děje za účelem komunikace se zákazníky, vyřízení objednávky služeb, a to pouze po uděleném souhlasu. Osobní údaje subjektů údajů se ukládají společně s datem souhlasu do systému Schollus. IČ a adresa přímo od zákazníků za účelem fakturace objednaných služeb, osobní údaje se ukládají do fakturačního systému. Osobní údaje subjektů údajů se ukládají do systému Schollus. Příjemci osobních údajů

CCR Infinitum s.r.o. nepředává osobní údaje žádným třetím stranám. Výjimku tvoří zpracovatelé, kteří plní úkoly pro Správce a mají s ním uzavřenu Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpracovateli jsou:

fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zabývající se IT řešením, správci serveru

Správce považuje ochranu osobních údajů za prioritní. Osobní údaje jsou v maximálně možné míře chráněny za použití technických a organizačních opatření. Ke všem databázím je omezený přístup, který je povolen pouze oprávněným osobám. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.

Kontaktní e-mail na Správce: [email protected]

V Havířově dne 2. 1. 2019